Co to jest COP


COP jest to inaczej współczynnik efektywności energetycznej.

Każda pompa ciepła transportuje energię z otaczającego ją otoczenia (ziemia, powietrze, woda). W tym procesie niezbędnym elementem jest doprowadzenie energii elektrycznej, potrzebnej do napędu sprężarki i pompy obiegowej (może być ich kilka) Energia elektryczna jest także zamieniana na ciepło. Z jednego kW energii elektrycznej przeciętnie uzyskujemy ok. 4 kW energii cieplnej. Obrazuje to współczynnik efektywności energetycznej. Jest on stosunkiem otrzymanej energii grzewczej do włożonej energii elektrycznej. Im większy jest współczynnik COP tym pompa ciepła pracuje bardziej ekonomicznie i oszczędnie. Wielkość tego współczynnika zależy od konstrukcji pompy, rodzaju pobieranej energii z otoczenia czyli ciepła i od temperatury źródła ciepła. Sprawność ogrzewania pompą ciepła, określana jako COP jest tym większa, im mniejsza jest różnica temperatur ?T między źródłem górnym (np. wodą w instalacji grzewczej) a źródłem dolnym (np. grunt, powietrze czy wody gruntowe). Pompy ciepła rekomendowane są do niskotemperaturowych instalacji grzewczych najczęściej jest to ogrzewanie podłogowe. Z wielkości współczynnika COP można odczytać spodziewane koszty ogrzewania. Jeżeli znamy roczne zapotrzebowanie na ciepło dla danego budynku to po podzieleniu go przez współczynnik COP efektywności energetycznej otrzymamy w wyniku ilość energii za którą należy zapłacić.(KM)