Jak korzysta się z systemu centralnego odkurzania


   Oferowany przez nas system włącza i wyłącza się automatycznie. Różni się tylko s sposobem przekazu impulsu do jednostki centralnej, może się to odbyć na trzy różne sposoby:

1. automatycznie w chwili otwarcia i zamknięcia gniazda ssącego
2. automatycznie w chwili włożenia do gniazda lub wyjęcia z niego końcówki węża
3. w chwili wciśnięcia przycisku w rączce węża