Jak uzyskujemy energie z dolnego źródła?


   Pompy ciepła wykorzystują zasoby energii naturalnej, źródłem takiej energii może być powietrze, ziemia, woda. Urządzenia te pobierają energię cieplną ze źródła i przenoszą ją do pompy ciepła. Grunt, woda, powietrze zawierają bardzo duże i nie ocenione ilości energii. Za pomocą pomp ciepła „wolna” energia zostaje „ujarzmiona” i przetwarzana na ciepło, które zaspokoi nasze codzienne potrzeby ogrzewania. Energia pobrana z gruntu regeneruje się samoistnie, ponieważ ilość promieni słonecznych, które docierają do ziemia jest większa niż Ziemia jest w stanie pochłonąć. Słońce dostarcza dokładnie 5000-krotnie więcej energii niż świat rocznie potrzebuje.