Jakie mamy rodzaje kolektorów słonecznych


Rodzajów kolektorów jest wiele, lecz można je sklasyfikować na dwie główne kategorie:

- kolektory próżniowe (nazywane potocznie rurowymi)
- kolektory płaski

Przy montażu kolektorów słonecznych powinniśmy wiedzieć, które są lepsze np. do domków letniskowych, gdzie występuje sezonowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a które są lepsze w przypadku zastosowania całorocznego.

W obu przypadkach kolektorów czynnikiem przenoszącym energie jest glikol, lecz rozkład promieniowania słonecznego na płaszczyźnie kolektora jest różny, dlatego powinniśmy dobierać kolektor dla naszych potrzeb. Kolektory płaskie pozbawiony jest skutecznej ochrony przed utratą pochłoniętego ciepła. Może się zdarzyć w skrajnych warunkach termicznych, że ilość energii odebranej jest równa ilości energii utraconej. W efekcie nie zyskujemy kompletnie nic. W kolektorach próżniowych (w tym także „Apricus, hevalex” ) zastosowano najnowsze rozwiązania oddawania ciepła dwufazowego z wykorzystaniem technologii „Heat Pipe” (ciepła rurka). Opory przepływu czynnika przenoszącego energie, czyli czynnika grzewczego zostały znacznie zmniejszone. Kolektory próżniowe z rurką heat pipe są szczególnie korzystne do całorocznej pracy oraz do stosowania w rozbudowanych instalacjach grzewczych, a także dla obiektów wymagających dużych pól kolektorów np. dla basenów sportowych.