Dotacje


   Program dotacji na montaż kolektorów słonecznych realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Kwoty kredytu/dotacji

W ramach Programu można otrzymać 45% dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Koszt kwalifikowany pożyczki nie może przekroczyć kwoty 2.500 zł brutto do 1m2 powierzchni kolektora. Czyli np. montując kompletny zestaw kolektorów, których łączna powierzchnia wynosi 4,5m2 można otrzymać pożyczkę w kwocie 10.000 zł, z czego 45%, czyli 4.500 zł zostanie umorzone dzięki dotacji. Do spłaty pozostaje kwota 5.500 zł.

Przekazanie dotacji

Udzielanie dotacji jest realizowane za pośrednictwem banków, których nazwy przedstawiamy poniżej:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A.

2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

3. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.

4. Krakowski Bank Spółdzielczy

O dotację mogą starać się osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym.

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl - aby poznać szczegóły kliknij TUTAJ