Współpraca GWC z rekuperatorem?


   GWC - Gruntowy wymiennik ciepła współpracuje z systemem wentylacji mechanicznej. To rekuperator „odbiera” powietrze z gruntowego wymiennika ciepła i transportuje powietrze systemem kanałów do poszczególnych pomieszczeń. Natomiast powietrze zużyte w budynku ( dzięki rekuperatorowi np. Renovent, Bartosz, Dospel ) usuwane jest na zewnątrz.. Każdy rekuperator, który współpracuje z systemem GWC musi posiadać bypass lub zmienną kasete letnią oraz zimową, pozwala to na nawiewanie zimnego powietrza latem oraz ciepłego zimą. Dzięki rekuperatorom np. Renovent, Bartosz, Dospel odzysk ciepła wynosi do 95%. W przypadku, gdy zamontowany jest glikolowy wymiennik ciepła medium przenoszącym energie jest roztwór glikolu i musi on zostać zmieniony na powietrze, które będzie później doprowadzone do rekuperatora. Urządzeniem, który odbierze energię z glikolowego gruntowego wymiennika ciepła jest wymiennik ciecz-powietrze. W przypadku montażu GWC przeponowych np. żwirowy wymiennik ciepła lub powietrzny wymiennik ciepła niezbędnym elementem układu jest przepustnica, która zostaje przełączona automatycznie lub ręcznie. Dzięki niej wybrany jest optymalny tryb pracy z GWC lub czerpni ściennej.Więcej informacji na temat montażu gruntowego wymiennika ciepła - GWC uzyskają Państwo kontaktując się z namiZapraszamy do obejrzenia zrealizowanych przez nas montaży systemów GWC